Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κεντρική Μακεδονία Δυτικής Μακεδονίας Ηπείρου Θεσσαλίας Βορείου Αιγαίου Ιονίων νήσων Στέρεας Ελλάδας Αττικής Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου Νοτίου Αιγαίου Κρήτης Αττικής
visibility: visible; visibility: hidden" class="iepng" onMouseOver="document.getElementById('link_1').style.color='#ff4500';" onMouseOut="document.getElementById('link_1').style.color='#000066';" align=left>

Add Your Own
Comment

Δώστε το δικό
σας σχόλιοela2net
           
    withShadow('Περιφέρεια/Νομός');"; break; case "EN": echo ""; break; case "DE": echo ""; break; }?>
   

    withShadow('Πόλη/Χωριό');"; break; case "EN": echo ""; break; case "DE": echo ""; break; }?>  
0) { $polis_name_query = mysql_query("select poli_name_".$_SESSION["interface_lang"]." as poli_name from ".$db_prefix."nav_polis where id = ".$_GET["poli_id"]) or die(mysql_error()); $polis_name_q = mysql_fetch_array($polis_name_query); ?>Ευχαριστούμε! το Σχόλιό σας θα δημοσιεύτεί μετά το έλεγχο.

  
plus () plus ()
"; $k=0;} ?> 10){ ?>
01-01-1970
"; $k = 1;} else { echo "
".$count." | "; } else { $a = "".$count." | "; } $to_write .=$a; ?> Preview results "; } if ($abc > ($start_from + 10)){ $start_from_ = $start_from + 10; $to_write = $to_write_2.$to_write." Next results"; } else { $to_write = $to_write_2.$to_write; } ?>
"; $k = 1;} else { echo ""; $k=0;} ?> 5){ ?>
01-01-1970
".$count2." | "; } else { $a2 = "".$count2." | "; } $to_write2 .=$a2; ?> Preview results "; } if ($abc2 > ($start_from2 + 5)){ $start_from2_ = $start_from2 + 5; $to_write2 = $to_write2_2.$to_write2." Next results"; } else { $to_write2 = $to_write2_2.$to_write2; } ?>